ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดกิจกรรมโครงการ “การสอนงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัด “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” แบบผสมผสานระหว่างการอบรมแบบออนไซต์และออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดกิจกรรมโครงการ “หิ้วตระกร้า ใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต” โดย นายประสงค์ จรูญรัตนา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
   
                         
                         
 

      
   

 

 

รายการ
เมนู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image
ิbanner 4r863