ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค 4 ดำเนินการออกหน่วยโครงการ “เผยแพร่กฎหมายสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563” ประจำเดือนสิงหาคม โดยเข้าร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

        เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท วงษ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค 4  มอบหมายให้นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 4 และกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ดำเนินการออกหน่วยโครงการ “เผยแพร่กฎหมายสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563”  ประจำเดือนสิงหาคม โดยเข้าร่วมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดขอนแก่น ณ  โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อราชการศาล ข้อกฎหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 4 ให้แก่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ