ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค ๔เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท วงษ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๔ มอบหมายให้นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ