ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท วงษ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๔ มอบหมายให้นายสราวุธ ยงใจยุทธ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ