ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ
โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ